PPE regler och certifikat

Det finns lagar och regler kring hörselskydd från arbetsmiljöverket. Här finns de sammanfattat men också alla certifikat på våra produkter som visar att de följer alla regler och godkännanden för professionella hörselskydd.

Vad säger lagen?
När det gäller hörselskydd har följande revision gjorts:
Den 21 april 2018 förändring av klassificering av denna utrustning från kategori II till kategori III.

Det finns tre kategorier av personlig skyddsutrustning. Deras klassificering beror på risken och svårighetsgraden av den skada som bäraren är skyddad mot. Beroende på kategorin skiljer sig certifieringsförfarandena.

Kategori III
PPE som går in i den tredje kategorin uppvisar en irreversibel eller dödlig risk. Denna utrustning är avsedd att skydda mot risker som kan orsaka irreversibla eller dödliga skador på bäraren.
Exempel i denna kategori PPE:
Andningsskydd som skyddar mot giftiga gaser
Utrustning för skydd mot fall från höjd
Individuella hörselskydd
Kategori III PPE omfattas av de strängaste kontrollkraven. I själva verket är det förutom CE-typkontrollen obligatoriskt att ha tillverkningskvalitet, liksom överensstämmelse med processen som gav upphov till certifieringen, kontrollerad av en extern kropp. Med tanke på dövhetens irreversibla karaktär är den nya kategoriseringen av IPC: ar av stor betydelse.

Vad innebär detta?
För användarföretag:
Företag som använder PPE måste se till att deras leverantörer följer den nya förordningen, särskilt när det gäller giltighetstiden för CE-certifieringar, nu begränsad till 5 år.
För tillverkare:
För att följa de nya föreskrifterna kommer PPE-tillverkare att behöva återcertifiera alla sina produkter de närmaste åren och att återcertifiera vart femte år. För kategori III PPE, såsom hörselskydd, måste tillverkarna genomföra kontroller på produktkvalitet och produktionsmetoder. Från och med den 21 april 2019 kommer en tillverkare vars process inte överensstämmer och / eller vars vaktar inte har certifierats enligt den nya förordningen inte längre att kunna marknadsföra sina produkter.
För distributörer och importörer:
Distributörer och importörer av PPE påverkas på två sätt av denna lagstiftningsändring :
De har skyldighet att sälja sina lager av PPE-certifierade enligt gamla bestämmelser före den 21 april 2023. Efter det datumet kommer de inte längre att tillåtas sälja dem.
De måste ha PPE redan certifierad av sina tillverkare som är certifierade på deras vägnar. De måste också ange deras referenser och kontaktuppgifter i stället för den ursprungliga tillverkaren.

Arbetsmiljöverket säger
"Du ska som anställd få tillgång till hörselskydd:
om den genomsnittliga ljudnivån under en 8-timmars arbetsdag är 80 dB(A) eller mer
om impulstoppvärdet är 135 dB(C) eller högre.
Hörselskydd ska användas:
om den genomsnittliga ljudnivån under en 8-timmars arbetsdag är 85 dB(A) eller mer
om den högsta ljudnivån är 115 dB(A) eller högre
om impulstoppvärdet, det vill säga den högsta kortvariga ljudtoppen under en arbetsdag är 135 dB(C) eller mer."

Länk för att själva mäta upp buller.
Tryck på knappen nedan för att komma till arbetsmiljöverket där du finner information för att själva mäta upp er bullernivå.

Certifikat