Tinnitus - En ljudvärld av mysterier

Tinnitus - En ljudvärld av mysterier. Användandet av hörselskydd minskar risken. Tinnitus är ett vanligt medicinskt tillstånd som påverkar miljontals människor över hela världen.

Läs mer
Den tysta epidemin

Den ökande förekomsten av hörselskador utgör en tyst epidemi som påverkar människors livskvalitet och välbefinnande. Att främja en medveten och hälsosam attityd till ljudmiljön är avgörande för att skydda vår hörsel och bevara en sund livsstil.

Läs mer