Den ökande förekomsten av hörselskador utgör en tyst epidemi som påverkar människors livskvalitet och välbefinnande. Att främja en medveten och hälsosam attityd till ljudmiljön är avgörande för att skydda vår hörsel och bevara en sund livsstil.

Läs mer